Update over het Corona Virus en de Big Shots Camps

In 6 weken tijd is de wereld die wij kennen aardig veranderd. Een prachtig basketbalseizoen is abrupt geëindigd. We konden niet meer naar school of naar ons werk. Er zijn veel mensen heel erg ziek geworden en er is veel angst en onduidelijkheid over hoe lang dit allemaal gaat duren. Ondanks de vele slachtoffers, ziet de trend er de laatste week weer wat beter uit. Gezamenlijk hebben we door het nemen van de maatregelen er voor gezorgd dat de hoeveelheid patiënten in het ziekenhuis afneemt en dat het grootste gevaar voor de volksgezondheid is geweken. We kunnen nu weer een klein beetje naar de toekomst kijken!

Afgelopen dinsdag (21 april 2020) heeft de Nederlandse overheid bekend gemaakt welke maatregelen gelden voor de komende periode. Een hele positieve ontwikkeling is dat kinderen onder de 12 jaar weer terug mogen naar school en ook weer aan teamsporten (binnen 1,5 meter) deel mogen nemen. Aangezien het nog ruim 2 maanden duurt tot de start van de eerste Mini Camps, gaan wij er van uit dat we gedurende de zomer de verschillende Mini Camps kunnen gaan organiseren.
We zijn hierbij vooral afhankelijk of in de komende maanden de sporthallen ook weer open worden gesteld! En daarnaast of er eventueel nog extra aanvullende maatregelen zullen worden opgelegd. Bijvoorbeeld een maximaal aantal deelnemers!

Wat betreft het U15, 15+ en Elite Camp moeten we afwachten of de maatregelen die nu nog gelden voldoende effect gaan hebben op het omlaag brengen van het aantal Corona patiënten, waardoor ook de 12 tot 18 jarigen straks weer gezamenlijk mogen gaan sporten binnen 1,5 meter. Dat is namelijk wel een belangrijke voorwaarde om een camp te kunnen organiseren. Daarnaast zullen we in gesprek gaan met het Landstede Sportcentrum en de gemeente Zwolle over de slaapfaciliteiten en of hier nog extra eisen aan zullen worden gesteld.
Het camp is geen evenement waar een vergunning voor nodig is, dus we vallen niet binnen het verbod op evenementen tot 1 september die de overheid heeft opgelegd, maar door onze overnachtingen en de huidige maatregelen is er rondom dit camp nog onzekerheid.
Door de positieve ontwikkelingen qua maatregelen hebben wij inmiddels wel weer meer hoop gekregen dat ook dit camp door zal kunnen gaan. Het is immers nog een kleine 3 maanden tot de start van het camp en er kan nog heel veel gebeuren.

Aangezien we niet weten of er een maximum aantal deelnemers mogen deelnemen aan de camps, zullen we uiteindelijk kinderen laten deelnemen op volgorde van aanmelding (“wie het eerst komt, wie het eerst maalt”). Dus als je in de zomer niet op vakantie bent en lekker wilt basketballen, zorg dan dat je je op tijd aanmeldt voor één van de camps. Als de camps uiteindelijk toch niet door kunnen gaan, dan krijg je uiteraard je geld terug!

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op!