Effect van het Corona Virus op de Big Shots Camps

De wereld staat momenteel 'on hold'. Met zijn allen doen we onze uiterste best om het COVID-19 virus in te dammen, gecontroleerd te behandelen en op zo'n kort mogelijk termijn weer te laten verdwijnen zodra de medische wetenschappers een medicijn of vaccin hebben ontwikkeld. Iedereen in de sportwereld weet dat we de komende periode (in ieder geval tot 1 juni) vooral binnen moeten blijven en sociale contacten moeten vermijden. Dat betekent dus hooguit een balletje gooien in je eentje op een pleintje, geen team trainingen of wedstrijdjes. Helaas!! 

Als organisatie zullen wij ons natuurlijk ook houden aan de voorschriften die worden opgesteld door de Nederlandse overheid en mogelijk ook door het NOC*NSF. We realiseren ons echter ook dat er een stip op de horizon moet staan waarop we ons kunnen verheugen om weer lekker gezamenlijk te kunnen gaan basketballen met zijn allen. Ergens in de komende maanden zullen we in Nederland en de rest van de wereld weer de draad op moeten pakken, weer naar school gaan, naar basketbaltraining, sociale activiteiten ondernemen en weer leuke dingen kunnen doen!

Op dit moment gaan wij samen met de coaches daarom ook door met de voorbereidingen op de camps die in juli en augustus moeten plaatsvinden. We gaan er in onze voorbereidingen dus vanuit dat de camps door kunnen en mogen gaan. Mocht vanuit de Nederlandse overheid nieuwe regelgeving worden opgesteld waardoor de camps uiteindelijk toch niet door kunnen gaan, dan zullen wij uiteraard alles annuleren en de betaalde facturen retourneren. Ook voor ons blijft de gezondheid van iedereen voorop staan!

Je kunt je daarom gewoon blijven aanmelden voor de camps, de early-bird korting geldt tot 15 april 2020 en laten we er met zijn allen op hopen dat we er alsnog, ondanks de moeilijke tijd vol met vragen, een geweldige zomer van kunnen maken! Wij hebben er in ieder geval erg veel zin in!

Deelnemers voor de camps kunnen zich via de website www.big-shots.nl aanmelden.